top of page

Herman Leenders


Herman Leenders werd in 1960 geboren in Brugge. Hij studeerde Germaanse filologie. Herman Leenders debuteerde in 1982 met Mijn landschap, een beeldinventaris, een dichtbundel die verscheen in de Yang-poëziereeks. De dichtbundels Ogentroost (1992), Landlopen (1995), Speelgoed (2000), Vervalsingen (2008), Dat is wij (2013) en Overstekend wild (2020) verschenen bij De Arbeiderspers evenals de verhalenbundel Het mennegat (1994) en de romans De echtbreukeling (2005) en God speelt drieband (2017). In 2021 verscheen 'Het huis van de dichter', een bloemlezing uit het poëtisch werk van 1992 tot 2020. In 2016 en 2017 was hij (vrije) stadsdichter van Brugge. Hij werd bekroond met onder andere de C.Buddingh'-prijs, de Hugues C.Pernath-prijs en de Prijs van de Provincie West-Vlaanderen.

foto: Willy Vynck

www.hermanleenders.be

lees de wereld heeft een naad

bottom of page