top of page

Kraambezoek

tip van de week in Azerty Factor


Mattijs Deraedt is poëzieredacteur bij het literaire tijdschrift Kluger Hans. Op 24 april 2020 verschijnt zijn poëziedebuut bij uitgeverij Poëziecentrum. Hij studeerde Schrijven aan het RITCS en publiceerde onder meer in Het Liegend Konijn, Revisor, Deus Ex Machina, Poëziekrant en Extaze. In 2018 trad hij op in Vers van het Mes, een eigenzinnig poëzieprogramma van deBuren en Perdu. Mattijs werd in 2017 derde bij Write Now!, de schrijfwedstrijd voor jong talent tussen 15 en 24 jaar. Binnenkort zetelt hij zelf in de jury van deze wedstrijd. Deelnemen aan Write Now! kan tot eind maart. Mattijs Deraedt tipt deze week 'kraambezoek' van Wim Vandeleene. "Wim Vandeleene heeft weinig nodig om een intrigerende scène op te roepen in zijn gedicht ‘kraambezoek’. Door de afstand waarmee hij zijn personages – de zoon, de moeder en het kind – benoemt, creëert hij een bevreemdend gevoel. Het is onduidelijk op welke manier de figuren zich tot elkaar verhouden, tot Vandeleene in de laatste regel de puzzelstukjes op hun plaats legt. We krijgen een gezin te zien dat op zoek gaat naar een nieuwe dynamiek. Met enkele simpele penseelstreken zet hij een beklemmende wereld neer: de gangen zijn wit, de moeder is bleek en het bed is van ijzer. Maar Vandeleene biedt ons een uitweg. Wanneer de zoon vraagt ‘Wat zou er voorbij het bos zijn?’ krijgen we een plek die we mogen invullen zoals we willen. En dat maakt van dit gedicht een prikkelende tekst die je uitnodigt om hem meerdere keren te lezen. Aan het ritme van de eerste strofe kan volgens mij nog gesleuteld worden. Korte en lange zinnen worden er op een wat houterige manier afgewisseld. Maar dat neemt niet weg dat hier duidelijk een doeltreffende schrijver aan het werk is die weet wat doseren betekent."omslagfoto: Omar Lopez

bottom of page